Yushi Misting Pump รุ่นทั่วไปไม่อัตโนมัติ

ลูกสูบเป็นเซรามิคคุณภาพสูง อุปกรณ์วาล์ว ข้อต่อต่างๆ วัสดุเป็นทองเหลืองขึ้นรูป จึงมีความแข็งแรงทนทาน ใช้แบร์ริ่ง NSK bearing ซีลยางทุกส่วนเป็นของอิตาลี่แท้ อายุการใช้งานยาวนาน ฝาครอบเป็นสแตนเลส แข็งแรงทนทาน และทนการกัดกร่อน ทนสนิม เป็นรุ่นใช้งานทั่วไป ใช้งานง่ายไม่จำเป็นต้องมีระบบคอนโทรลอัตโนมัติ เป็นการลดค่าใช้จ่ายเพื่อความประหยัด


 เเท็ก

อัลบั้มรูป


ลูกสูบเป็นเซรามิคคุณภาพสูง
อุปกรณ์วาล์ว ข้อต่อต่างๆ วัสดุเป็นทองเหลืองขึ้นรูป จึงมีความแข็งแรงทนทาน
ใช้แบร์ริ่ง NSK bearing
ซีลยางทุกส่วนเป็นของอิตาลี่แท้ อายุการใช้งานยาวนาน
ฝาครอบเป็นสแตนเลส แข็งแรงทนทาน และทนการกัดกร่อน ทนสนิม
เป็นรุ่นใช้งานทั่วไป ใช้งานง่ายไม่จำเป็นต้องมีระบบคอนโทรลอัตโนมัติ
เป็นการลดค่าใช้จ่ายเพื่อความประหยัด