พัดลมไอเย็น เคลื่อนที่ YSP-25B

พัดลมไอเย็นเคลื่อนที่ YSP-25B- ประหยัดกว่าแอร์ 10 เท่า- ลดอุณหภูมิ 5-15 องศาเซลเซียส- แผ่นทำความเย็น 3 ด้าน- มีระบบเตือนและตัดปั๊มเมื่อน้ำหมด- แข็งแรงทนทานด้วยวัสดุ ABS- รับประกัน 1 ปี- หน้าจอแสดงผล LED, รีโมทคอนโทรลและตั้งเวลาปิดอัตโนมัติ- สินค้าได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.934-2533


 เเท็ก

อัลบั้มรูป


 พัดลมไอเย็นเคลื่อนที่ YSP-25B
-   ประหยัดกว่าแอร์ 10 เท่า

-   ลดอุณหภูมิ 5-15 องศาเซลเซียส

-   แผ่นทำความเย็น 3 ด้าน

-   มีระบบเตือนและตัดปั๊มเมื่อน้ำหมด

-   แข็งแรงทนทานด้วยวัสดุ ABS

-   รับประกัน 1 ปี

-   หน้าจอแสดงผล LED, รีโมทคอนโทรลและตั้งเวลาปิดอัตโนมัติ

-   สินค้าได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.934-2533