11-62-II Series Low Noise Centrifugal Fan

โค้งที่ข้างเดียวช่องโดยตรงแรงเหวี่ยงการขับขี่ มุมการติดตั้งพัดลม: 90, 180, 0 เหมาะสำหรับการระบายอากาศในสถานประกอบการอุตสาหกรรมและแร่ธาตุ และโรงแรมและการสกัดควันของร้านอาหาร มี 10 รุ่น ปริมาณอากาศ: 1,160 - 13,900 ลบ.ม. / ชม. ความดันรวม: 210 - 900 Pa


 เเท็ก

อัลบั้มรูป


โค้งที่ข้างเดียวช่องโดยตรงแรงเหวี่ยงการขับขี่ มุมการติดตั้งพัดลม: 90, 180, 0 เหมาะสำหรับการระบายอากาศในสถานประกอบการอุตสาหกรรมและแร่ธาตุ และโรงแรมและการสกัดควันของร้านอาหาร มี 10 รุ่น
 
ปริมาณอากาศ: 1,160 - 13,900 ลบ.ม. / ชม. 
ความดันรวม: 210 - 900 Pa