TDFA series Single-inlet Centrifugal Fan

ช่องเดียวที่ใบพัดที่หลังตรงขับรถโครงสร้างที่เรียบง่ายที่มีประสิทธิภาพสูงสูงคงที่ความดัน มุมการติดตั้ง: 0, 90, 180, 270 สี่มุมเพื่อเลือก วิธีใช้: การระบายอากาศหรือตรงกับอุปกรณ์บริสุทธิ์ รุน 355 - 710 มี 7 ขนาด 14 รุ่น Airflow: 800 - 24,449 ลบ.ม. / ชม. ความดันรวม: 154 - 3847 Pa


 เเท็ก

อัลบั้มรูป


ช่องเดียวที่ใบพัดที่หลังตรงขับรถโครงสร้างที่เรียบง่ายที่มีประสิทธิภาพสูงสูงคงที่ความดัน มุมการติดตั้ง: 0, 90, 180, 270 สี่มุมเพื่อเลือก
 
วิธีใช้: การระบายอากาศหรือตรงกับอุปกรณ์บริสุทธิ์
รุน 355 - 710 มี 7 ขนาด 14 รุ่น
Airflow: 800 - 24,449 ลบ.ม. / ชม.
ความดันรวม: 154 - 3847 Pa