โบลเวอร์เป่าแรงดันสูง Hi - Press Industrial Blower

* โบลเวอร์รุ่น 9 - 19 ถูกออกแบบสำหรับงานเป่าลมแรงดันสูง แต่ปริมาณลมไม่มาก * สามารถขนถ่ายอากาศและฝุ่นหยาบ งานขนถ่ายวัตถุ, ระบายอากาศ, ระบบกรองฝุ่น * ใบพัดแคบแบบ Backward Curve ให้แรงดันลมมาก * โครงสร้างทำจากเหล็กคาร์บอน ตัดพับเหล็กโดยเครื่องจักร CNC ให้ความเที่ยงตรงสูง * มอเตอร์คุณภาพสูง มีอุปกรณ์ป้องกันโหลดเกิน เพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนาน * สามารถใช้ได้ในหลายอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมนิวเมติก งานขนถ่ายระบายอากาศ โรงงานปูน เซรามิค และเตาเผา * ปริมาณระบายอากาศ 824 - 6,978 ลูกบาศก์เมตร / ชั่วโมง * แรงดันลม 3,253 - 9,149 PA * โบลเวอร์ผ่านการทดสอบประสิทธิภาพด้วยมาตรฐาน AMCA210


 เเท็ก

อัลบั้มรูป


* โบลเวอร์รุ่น 9 - 19  ถูกออกแบบสำหรับงานเป่าลมแรงดันสูง แต่ปริมาณลมไม่มาก
* สามารถขนถ่ายอากาศและฝุ่นหยาบ งานขนถ่ายวัตถุ, ระบายอากาศ, ระบบกรองฝุ่น
* ใบพัดแคบแบบ  Backward Curve ให้แรงดันลมมาก
* โครงสร้างทำจากเหล็กคาร์บอน ตัดพับเหล็กโดยเครื่องจักร CNC ให้ความเที่ยงตรงสูง
* มอเตอร์คุณภาพสูง มีอุปกรณ์ป้องกันโหลดเกิน เพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนาน
* สามารถใช้ได้ในหลายอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมนิวเมติก งานขนถ่ายระบายอากาศ โรงงานปูน เซรามิค และเตาเผา
* ปริมาณระบายอากาศ 824 - 6,978 ลูกบาศก์เมตร / ชั่วโมง
* แรงดันลม 3,253  - 9,149  PA
* โบลเวอร์ผ่านการทดสอบประสิทธิภาพด้วยมาตรฐาน AMCA210
Model.  Power  Voltage  RPM  Air Volume   Pressure
       (kW)  (V)  (r/min)  (m3/h)  (CFM)  (PA)
9-19 4A  2.2 380 2,900 824 - 1,264 485 - 744 3,584 - 3,665
9-19 4A  3 380 2,900 1,410 - 1,704 829 - 1,002 3,253 - 3,507
9-19 4.5A  4 380 2,900 1,174 - 2,062 690 - 1,213 4,447 - 4,684
9-19 4.5A  5.5 380 2,900 2,281 - 2,504 1,342 - 1,473 4,112 - 4,297
9-19 5A  7.5 380 2,900 1,610 - 3,166 947- 1,862 5,323 - 5,740
9-19 5A 11 380 2,900 3,488 2,052 5,080
9-19 5.6A 11 380 2,900 2,262 - 3,167 1,330 - 1,863 7,182 - 7,273
9-19 5.6A 18.5 380 2,900 3,619-4,901 2,129-2,883 6,400-7,109
9-19 6.3A 18.5 380 2,900 3,220-5,153 1,894-3,031 9,055-9,265
9-19 6.3A 30 380 2,900 5,690-6,978 3,347-4,104 8,148-8,857